ترمیمی و زیبایی


کمی صبر کنید...

پانسمان موقت نوری

پانسمان نوری کبالت به منظور پر کردن حفرات تراش خورده دندان در بین جلسات درمان بکار می رود. این محصول در دو رنگ کرم-صورتی و بنفش آبی موجود است و پس از کیور کامل به رنگ کرم و یا آبی در میایید. رنگ تیره ابتدایی محصول دندان پزشک را در قرار دهی پانسمان در نقاط مورد نظر یاری میکند و تغییر رنگ محصول به رنگ کمرنگ تر پس از کیور زیبایی مورد نیاز را تامین میکند. این محصول همچنین میتواند به عنوان نشان گر اریفیس کانال های اندو شده در رنگ آبی بکار رود و در لایه های رویی که زیبایی از اهمیت بیشتری برخوردار است از رنگ کرم استفاده شود.


اسید اچ

175,000 تومان ناموجود

اسید اچ ، ژل بافر شده از اسید فسفریک ۳۷٪ است که جهت آماده سازی سطح مینا، عاج و تمیز کردن رستوریشن استفاده می شود.


اسید اچ پرسلن

170,000 تومان ناموجود

اسید اچ پرسلن، ژل بافر شده از اسید هیدروفلوریک است که جهت آماده سازی سطح رستوریشن های سرامیکی استفاده می شود.


دسته‌بندی